DK 9 obwodnica Skaryszewa

Budowa obwodnicy Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9