DK 9 obwodnica Skaryszewa

Budowa obwodnicy Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9

Akcja Informacyjna II

Arkas-Projekt sp. z o.o. sp.k. działając w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, zaprasza do wzięcia udziału
w Akcji Informacyjnej II – dotyczącej projektowanej

„Obwodnicy Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9”
W ramach prowadzonych prac projektowych przeprowadzona I Akcja Informacyjna. 
W ramach obecnie przeprowadzanej II akcji przedstawiono przebiegi projektowanej obwodnicy wraz z rozwiązaniami obejmującymi lokalizację jezdni dodatkowych oraz obsługę terenów przyległych

Materiały informacyjne udostępnione zostały na stronie internetowej w dniu 16.09.2021r.

Link do rysunków z wariantami proponowanych rozwiązań.
Opis inwestycji

Formularze opinii dotyczących przedsięwzięcia można przesyłać w terminie:
do dnia 30.09.2021 r.,
korzystając z arkusza zamieszczonego poniżej
Formularz opinii na stronie

lub 

Formularz opinii II tura – do wydrukowania  

pocztą na adres:
Arkas-Projekt sp. z o.o. sp. k.
Ul. Piłsudskiego 70a
10-450 Olsztyn
adres email : biuro@arkas-projekt.pl
Z dopiskiem:
Akcja Informacyjna II – Budowa Obwodnicy Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9”

Przesłane w ramach Akcji Informacyjnej II formularze opinii, imienne, podpisane (nie dotyczy formularzy wysyłanych e-mailem) i zawierające adres nieruchomości, której dotyczy opinia, zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych, środowiskowych i finansowych – uwzględnione.